Det kan være mange måter å bruke et lysthus på, har jo tidligere skrevet litt om det å ta vare på et parforhold og noen ideer rundt det. Men et slikt hus kan brukes til så mangt, litt kommer jo an på størrelsen men man må jo planlegge ut fra hva man har. Personlig mener jeg at man uansett størrelse på lysthuset, ikke bør være for mange. Det skal være intimt og personlig.