Ekeberg parken

Ekeberg parken

Oslo og Oslo by har så mange flotte steder, så vi gir ikke helt slipp på hovedstaden riktig ennå. Vi har skrevet om den flott og historierike Akerselva, og mye av det man kan finne på og oppleve med en elvevandring. Frognerparken og Vigelands-samlingen har vi også besøkt, det samme med idylliske og vakre Bygdøy. For dere som har fulgt med på artiklene mine, så har vi jo også vært innom Akershus Festning, St. Hanshaugen og en snartur opp til Romerike. Med en by som Oslo, er det nesten vanskelig å velge seg reisemål, når man skal oppleve rekreasjon og idyll – rett og slett fordi hele byen er full av perler som bare må besøkes og oppleves. Nå går tuen opp i høyden, med nydelig utsikt over Oslofjorden og det meste av byen – vi skal oppleve Ekeberg parken.

Parken i Ekeberg skråningen

Ja det er dette som er den korrekte stedsangivelsen når vi snakker om Ekeberg parken, der den ligger i relativt bratt terreng i Ekeberg åsen. Visjonen til parken er å «Skape en unik og mangfoldig kulturminnepark til glede og berikelse for byens befolkning» Det er sannelig ikke noen liten visjon, men kanskje enda mer spennende og interessant spør du meg.

En ny og helt spesiell park i hovedstaden

Den skal så klart ikke bare være en park for Osloborgere, men også en park for tilreisende fra inn- og utland. Vi har som allerede nevnt, vært innom både Frognerparken og St. Hanshaugen. Begge disse parkene er gamle og flotte perler, men Ekeberg parken er av nyere dato – og en helt annen type park enn det Oslo er vant med fra tidligere.

Natur og historie gir flotte opplevelser

Ekeberg parken

Landskapet i Ekeberg parken preges av et skogkledd landskap, og den er fortsatt under utvikling med tanke på både fauna og innhold. Naturen man finner i parken, kombineres med spennende historie – som til sammen gir de besøkende en helt spesiell opplevelse. Det at parken ble vedtatt etablert så sent som høsten 2011, sier jo litt om at dette er et anlegg som ikke er veldig gammelt. Åpningen fant sted høsten 2013, altså kun 2 år etter at bystyret bestemte seg for at Ekeberg parken var noe byen trengte.

Skulpturer i mange år fremover

Det er nå en god stund siden, at selve etableringen av parken på sett og vis var ferdig. Men det kommer til å skje kontinuerlig arbeider med Ekeberg parken, og da spesielt med utplassering av nye skulpturer over en femtiårsperiode fremover. Fra dagens 25 skulpturer, skal det økes med det dobbelte i løpet av disse årene – noe som altså betyr at det etter hvert vil være hele 75 skulpturer inne i parken.

Romantikk og rekreasjon midt i Oslo

Det er også mange flotte stier og vannspeil å finne i Ekeberg parken, og etter min mening et perfekt sted for en romantisk lunsj med den man måtte ønske. Dette var bare en veldig kort presentasjon, om den nyeste parken i Oslo. Det vil komme mer og utfyllende stoff etter hvert – og sikkert en del flotte bilder også. Vi skal også bli kjent med mannen som står bak Ekeberg parken, og se hva hans tanker og visjoner er om dette flotte anlegget.