Norsk natur og villmark

Norsk natur og villmark

Natur og villmark kjennetegner det norske landskapet og vi er helt avhengig av den – både jordbruk og turisme er forvaltere av norske naturressurser og driver produksjon og tjener penger på norsk natur. Den norske naturen gir flotte opplevelser og god helse – i generasjoner har man forvaltet naturen til beste nytte for samfunnet. Norge er et fjell-land, men vi har også en lang kyststripe med flotte fjorder som det er viktig å ta vare på. Naturressursene er en viktig inntektskilde for Norge – vi har for eksempel fiskeindustri, olje og gass, jordbruk og vannkraft – dette gir et bra inntektsgrunnlag og man skaper verdier som nyttiggjør samfunnet. Fjellheimen er viktig for seterliv og beiter; dyrene er med på å holde landskapet ved like og man unngår gjengrodd terreng – det er også et personvernspørsmål når det gjelder inngrep i natur.

Bærekraft og miljø

I flere hundre år har nordmenn nyttiggjort seg av naturen gjennom jordbruk, og naturressursene har vært livsviktig. Når man skal drive jordbruk, er bærekraft essensielt – det må være et naturgrunnlag for å dyrke mat, vær og klima er avgjørende og terrenget må være egnet som et livsgrunnlag – dette er bare en av flere ting. Man ser i dag at det blir stilt større krav til jordbruk og matproduksjon, og mange bønder kjenner på presset om å leve opp til forventningene. En viktig del av et bærekraftig jordbruk er å unngå forurensning og velge å jobbe med jorden ved hensiktsmessige metoder – skal man best nyttiggjøre seg av jorden og naturressursene må man ha fornuftige løsninger og metoder som gir produksjon og livsgrunnlag. Det er ikke mulig å drive et bærekraftig jordbruk ved å tenke på penger, man må ha kunnskap om natur og se muligheter i ressurser.

Norsk natur i dag

mer investering i turisme er et must

I dag ser vi at gjengrodd landskap er et stort problem i norsk natur – det blir færre beitedyr og folk sentraliserer seg mer. Å bo i distrikt og landlige strøk krever samarbeid, og man må se potensiale i stedet for slit og arbeid. Turisme er et viktig fremtidig livsgrunnlag i Norge, og dette stiller større krav til infrastruktur og tilgjengelighet ved fjord og fjell. Den norske naturen er sårbar og det er viktig å ta hensyn til dyreliv og urørt natur. Ettersom klima og miljø er et viktig tema i dagens samfunn, er det enda viktigere at man ser verdier i natur og villmark.

Klimaproblem gjelder alle, og skal man kutte i klimautslipp så må man tenke bærekraft og hva som nyttiggjør natur og villmark i det lange løp. Villmarken blir stadig mer attraktiv og folk ferdes i fjord og fjell oftere enn før gjennom arrangerte turer og reiseliv. Den Norske Turistforening er et eksempel på arrangert turisme og opplysning om natur og fjell. Organisasjonen har et samfunnsansvar ved å formidle norsk kultur og tradisjon, men også å bevare villmark og urørt natur, jf. turistforeningen bygger turisthytter og merker naturstier i fjellheimen. Norsk natur og villmark er med dette i forandring, og det er viktig å ta vare på og se verdier i vakker norsk natur.