Stress i hverdagen

Stress i hverdagen

De fleste av oss opplever dette i perioder, eller over lengere tid. Selv har jeg også vært stresset, men mest i jobbsammenheng. Uansett så er ikke stress noe jeg liker, men noen trives nok bedre med det enn andre. Hvordan vi takler stress, er veldig individuelt. Jeg har hatt forskjellige jobber, og et par av dem gjorde meg stresset. Det kan ha noe med arbeidsmengde å gjøre, men også planlegging og jobbinnhold spiller en viktig rolle. Det er jo situasjoner som oppstår der og da, som også kan gjøre oss stresset. Men da er det som regel kortvarig, og noe vi kan leve med. Uansett kan det være fint å ha steder man kan være koblet vekk fra alt stress og mas, for eksempel som et lysthus kan være.

Hva er stress

Det er nervesystemet, som er innrettet slik at kroppen gjør seg klar for å takle stress. Resultatet av dette fysiske som skjer med kroppen, er at adrenalinet øker.

På engelsk kalles denne prosessen for «Fight or flight respons» Det er en respons som gjør oss mer klar for det som venter, og man må ta valget om å kjempe eller trekke seg ut av situasjonen.

Adrenalin fører blant annet til at vi får økt pustefrekvens og puls, glukose blir frigjort fordi blodårene trekker seg sammen. Over kortere perioder er ikke dette helseskadelig, men kan over lengre perioder påvirke immunforsvaret vårt.

Forskjellig type stress

Stress blir nok brukt litt forskjellig, og kanskje mange ganger feilaktig. Vi har lett for å si at vi er stresset, men det kan ofte være helt andre årsaker eller moduser vi befinner oss i. Jeg for min del linket stress opp mot stor arbeidsmengde, men jeg ser i etterkant at dette ikke nødvendigvis er stress.

Akutt stress er når vi havner i situasjoner som vi ikke er forberedt på, og som ofte krever handlinger vi normalt ikke utfører. Typiske eksempler på dette kan være ulykker, sykdom hos en selv eller andre, katastrofer, terrorhandlinger osv.

Forskjellige måter å reagere på

Vi vet at alle reagerer forskjellig, det er altså ikke noe fasitsvar på hvordan hver enkelt av oss reagerer. Prosessen inne i kroppen er nok ganske lik, men hvordan vi reagerer og håndterer den er ofte veldig ulik.

Forsvaret

Her har de en del år hatt egne stressmestringsteam, vi snakker da om mennesker som har vært utsatt for til dels ekstreme opplevelser gjennom tjenesten.

Kort sagt kan vi si at de menneskene det gjelder, ofte har en kropp som er i alarmberedskap. Nervesystem og kroppen, har litt enkelt sagt problemer med å gå tilbake fra «Fight or flight» modus.

Modusen kan lett oppstå, når de kommer i situasjoner som kobles opp mot ting de har erfart og opplevd tidligere. Dette kan typisk være høye lyder, store folkemengder, når de blir overrasket eller skremt på forskjellige måter.

Det er også andre yrkesgrupper som opplever denne type stress, navnet på den er Posttraumatisk stress-syndrom. Det er ofte personell fra krevende operasjoner som blir rammet av dette.