Stress ned uten telefon

Stress ned uten telefon

Vi forsøker på denne siden å komme med tips & forslag, med tanke på hvordan du kan roe ned og nyte livet. Mye av artiklene tar for seg konkrete turforslag i Oslo-området, dette er ikke helt tilfeldig. Det er jo en sannhet at livet kan være mer hektisk og travelt i en storby, og ikke minst kan jo mulighetene for rekreasjon i byene være mer begrenset enn på bygdene. Rekreasjon i denne omgang er synonymt med det å komme seg ut i naturen, det være seg i marka, langs fjorden eller rett og slett i en av byens flotte parker. Men det er èn ting som kan ødelegge hele idyllen, og ikke minst påvirke utbytte av et friminutt fra hverdagens stress og mas – ja riktig det er telefonen jeg tenker på.

Nyttig men ikke alltid viktig

Jeg kjenner meg svært godt igjen i dette jeg nå skal ta opp, for jeg har i mange år vært opptatt av å være tilgjengelig slik som mange andre. Det at familie, venner og ikke minst arbeidsgiver kan få tak i meg, har vært veldig viktig uansett hvor jeg måtte befinne meg. Men siden jeg vet at mange andre er akkurat slik som meg, så tenker jeg at dette kan være en liten blogg eller en refleksjon over problemstillingen: Mobil på tur.

Man må vurdere behovet

Jeg tenker at dette med å ta med seg mobil på tur, må sees opp mot behovet for å være tilgjengelig. Jeg skal ikke sette opp hva som er gode og mindre gode årsaker for å ta den med, da dette er noe hver enkelt selv må vurdere og avgjøre. Det er jo ikke til å komme bort fra at mobilen er en sikkerhet også, men igjen er det behovet og situasjonen som bestemmer hva som er mest formålstjenlig.

Mange unge er føler seg ensomme

Mange unge er føler seg ensomme

Jeg hørte nylig at en svært stor andel av norske ungdommer, føler seg ensomme. Dette viser en stor undersøkelse som nylig ble presentert, og det mange nå spør seg er hva som er årsaken til at norsk ungdom føler ensomhet. Den første tanken som slo meg, var bruk av mobiltelefoner. Selv når man er i sammen med andre, ser man jo ikke rent sjeldent at mobiler er i aktivt bruk. Man er sosial på nettet, men ikke sosial i samhandling/treff med venner, familie også videre.

Idyllen kan bli ødelagt

Jeg tenker at om vi trekker noen paralleller mellom dette med mobilbruk i hverdagen, til det med å ta den med seg også når man skal koble av og stresse ned – så tror jeg nok vi ser mye av det samme. Igjen må jeg trekke frem meg selv, og jeg vet ikke hvor mange ganger flotte øyeblikk er blitt ødelagt eller forringet – nettopp fordi mobilen ringer og man bare «må svare på den». Det er ikke meningen å svartmale mobilen folkens, men det som er budskapet mitt er at man må bruke den med måte. Og uansett om man er direktør eller hjemmeværende, så er det lov til å gjøre seg selv utilgjengelig i perioder – det trenger vi alle sammen i ny og