Vandring langs Akerselva – Historie

Vandring langs Akerselva – Historie

Jeg har tidligere skrevet litt om hva man kan gjøre i Oslo, tenker da på noe som kan få deg til å roe ned og senke skuldrene. Oslo er full av slike steder til å være en travel storby, så er det utrolig hvor fredfull den også kan være. Det gjelder bare å finne de rette stedene, hvor man kan koble vekk fra stress og mas i hverdagen. De fleste som bor i byen, har et forhold til Akerselva. Men jeg tror ikke alle, er like flinke til å bruke den som rekreasjon.

Faktaopplysninger

Når vi ser på Akerselva, er det naturlig å se dens løp fra Maridalsvannet. For det er ved Maridalsvannet, at elva starter sin ferd. Videre renner den gjennom Nydalen, og bydelene Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka, Sentrum, Grønland og til slutt Bydel Gamle Oslo. Fra starten ved Maridalsvannet, er det snaue 10 kilometer ned til elvemunningen i Bjørvika og Oslofjorden. Akerselva er en del av Nordmarksvassdraget, og middelvannføringen ved Bjørvika er på cirka 6,5 kubikk per sekund. Med andre ord ikke noen veldig stor elv, men desto mer vakker og fredfull.

Laksen er tilbake

Det er dessverre slik at Akerselva, historisk sett har vært forurenset fra en del industrivirksomhet. Men det er blitt jobbet hardt og målrettet, for å få Akerselva ren. Fra cirka år 2000 og frem til 2011, var det laks og en rik fauna og flora i elva. Men i 2011 skjedde det et utslipp av klor, som medførte at det meste av elva døde. Men fra 2015, er laksen heldigvis kommet tilbake. Dette tyder på at det meste er på stell igjen, og vi får bare håpe at slike utslipp ikke skjer i fremtiden. Akerselva har i all tid, vært skillet mellom vestkanten og østkanten i Oslo. Dette skillet finnes fortsatt, men er nok ikke like tydelig og viktig som i gamle dager.

Laksen er tilbake

Historie

Frysja er den øverste delen av elva, det er navnet på området mellom Maridalsvannet og Stilla i Nydalen. Men det er også det opprinnelige navnet på Akerselva, som blant annet er å finne er rekke ganger i Sverres saga. Det er noe usikkerhet om opphavet til navnet, men det finnes to teorier på dette. Det ene trenger ikke være mer riktig enn det andre, eller at det rett og slett er en kombinasjon av dem begge. Slik de fleste har tolket det, er det «Den kalde» som igjen kommer fra «Fryse» Altså at elva var så kald, at man frøs. Men det som kompliserer det hele, er at det finnes en sammenheng med ordene «Frøse» og «Fruse» også. Dette betyr «Sprute» Og kan hen speiles til fossene man finner i elva, altså sprutende fosser

Kongelig reskript

Det at det finnes et klasseskille mellom øst- og vestsiden av Akerselva, kan vi finne så langt tilbake som 1636. Da kom det et kongelig reskript, hvor innbyggerne ble befalt til å flytte til områdene rundt Akerselva. Dette gjaldt de som ikke hadde råd til å bygge, i andre deler av byen. Det vær spesielt nevnt områdene fra Sagene, og sørover til elvas munning i Bjørvika.